Kurzy a školenia

Rekvalifikačné kurzy, akreditované ministerstvom školstva SR

Rekvalifikačné kurzy, akreditované ministerstvom školstva SR. Ponúkame nasledujúce kurzy:

 - Permanantný make - up, Microblading

 - Tetovanie
 - Piercing, nastreľovanie náušníc

 - Predlžovanie a zahusťovanie vlasov
 - 3D Predlžovanie a zahusťovanie mihalníc

Výučba prebieha v našom salóne krásy, kurzy sú individuálne (1-2 účastníci). Absolventom našich kurzov poskytujeme všetky potrebné pomôcky a materiál.
Na záväzné prihlásenie na kurz požadujeme zaplatenie zálohy vopred na účet. Pri nedostavení sa na kurz vo vopred dohodnutom termíne sa záloha nevracia, neplatí pri zmene termínu najneskôr tri dni pred dohodnutým termínom.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na t. č. 0905 941 034 alebo 0915 874 881

 

Permanentný make - up 

Rekvalifikačný kurz Permanentný make -up pozostáva z nasledujúcich modulov , moduly je možné absolvovať aj samostatne:  

 - Tieňované obočie a linky (powder brow)
 - Čiarkované obočie (microblading)
 - 3D Tieňovanie očí a pier (aquarel lips, eyeliner)

 

Miesto konania: Deluxe štúdio, Čadca
Začiatok kurzu: po dohode

Získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon permanentného make-upu: tetovanie obočia, očných liniek a  pier. V kurze sa vyučujú všetky techniky – púdrové a čiarkované obočie /strojové, ručne špeciálnymi čepieľkami/, klasické linky, 3D linky, tieňovanie očí, kontúry a tieňovanie pier, 3D efekt tieňovania pier. Osvojíte si poznatky o hygienických a zdravotne bezpečnostných zásadách dôležitých pri aplikácii tetovacích pigmentov do pokožky,  správne zvoliť farebné odtiene pigmentov. Rekvalifikácia slúži ako podklad pre výkon tohto povolania. Vlastník osvedčenia nemusí absolvovať  ďalšie školenie na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Absolvent modulu ovláda predpisy súvisiace s permanentným make-upom a formálne náležitosti potrebné pre výkon profesie. Má teoretické vedomosti o štruktúre kože a anatómii ľudského tela. Pozná zásady dodržiavania hygieny, dezinfekcie, sterilizácie a kontraindikácie spojené s permanentným make-upom. Ovláda základné techniky permanentného make-upu, teóriu farieb a estetiku, nastavenie strojčeka a techniky servisu, výber správnej hrúbky ihiel. Je schopný vykonávať dekoratívne výkony na tvári s cieľom estetickej úpravy jej vzhľadu. Je schopný vpichovať zdravotne nezávadné pigmenty do kože pomocou sterilných nástrojov a špeciálnych prístrojov alebo pomôcok na jednorazové použitie. Ovláda zásady prvej pomoci, má vedomosti o hojení čerstvého permanentného make-upu, o starostlivosti o pokožku pred a po permanentnom make-upe.

Tetovanie

Rekvalifikačný kurz Tetovanie pozostáva z nasledujúcich modulov , moduly je možné absolvovať aj samostatne:

 - Tetovanie čiernych obrázkov
 - Farebné a 3D tetovanie

 - Korekcie tetovaní

 

Miesto konania: Deluxe štúdio, Čadca
Začiatok kurzu: po dohode

Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri aplikácii tetovacích pigmentov do pokožky a vytváraní tetovania. Osvojíte si poznatky o hygienických a zdravotne bezpečnostných zásadách dôležitých pri tetovaní. Absolvovanie kurzu je prípravou pre výkon povolania v tomto odbore. Vlastník osvedčenia nemusí absolvovať ďalšie školenie na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Absolvent modulu ovláda predpisy súvisiace s tetovaním a formálne náležitosti potrebné pre výkon profesie. Má teoretické vedomosti o anatómii a štruktúre kože. Pozná zásady dodržiavania hygieny, dezinfekcie, sterilizácie a kontraindikácie spojené s tetovaním. Ovláda základné techniky tetovania, teóriu farieb a estetiku, nastavenie strojčeka a techniky servisu, výber správnej hrúbky ihiel. Je schopný vykonávať dekoratívne výkony na zdravej ľudskej koži s cieľom estetickej úpravy jej vzhľadu. Je schopný vpichovať zdravotne nezávadné pigmenty do kože pomocou sterilných nástrojov a špeciálnych prístrojov alebo pomôcok na jednorazové použitie. Ovláda zásady prvej pomoci, má vedomosti o hojení čerstvého tetovania, o starostlivosti o pokožku pred a po tetovaní.

Piercing a nastreľovanie náušníc

 

Miesto konania: Deluxe štúdio, Čadca
Začiatok kurzu: po dohode

Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre aplikáciu klasického piercingu, microdermálu a nastreľovania náušníc. Osvojíte si poznatky o hygienických a zdravotne bezpečnostných zásadách dôležitých pri aplikácii šperkov do pokožky, Absolvovanie kurzu je prípravou pre výkon povolania v tomto odbore. Vlastník osvedčenia nemusí absolvovať ďalšie školenie na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda predpisy súvisiace s piercingom a formálne náležitosti potrebné pre výkon profesie. Ovláda techniky a spôsoby aplikácie piercingu, pozná rôzne typy a módne trendy v piercingu. Má teoretické vedomosti o anatómii a štruktúre kože. Pozná zásady dodržiavania hygieny, dezinfekcie, sterilizácie, indikácie a kontraindikácie spojené s piercingom. Ovláda zásady prvej pomoci, má vedomosti o hojení čerstvého piercingu a starostlivosti o piercing po aplikácii. Ovláda prácu s nástrojmi, je schopný vybrať správny piercing a správnu hrúbku ihly, vkladať zdravotne nezávadné kovové predmety a iné materiály do kože pomocou sterilných nástrojov a špeciálnych prístrojov alebo pomôcok na jednorazové použitie.Vie využiť postupy pri vykonávaní piercingu a prepichnúť piercing.

Predlžovanie a zahusťovanie vlasov

 

Miesto konania: Deluxe štúdio, Čadca
Začiatok kurzu:  po dohode

V rekvalifikačnom kurze predlžovanie a zahusťovanie vlasov sa naučíte predlžovať, zahusťovať a melírovať vlasy  najmodernejšími technikami. Oboznámite sa z druhmi vlasov (európske, ázijské,...), ktoré sa používajú na predlžovanie, zahusťovanie a melírovanie vlasov, ich kvalitou, výhodami a nevýhodami a naučíte sa ako správne poradiť zákazníčke s výberom kvality vlasov, pri výbere spôsobu predlžovania vlasov a následnej starostlivosti. Absolvovanie kurzu je prípravou pre výkon povolania v tomto odbore. Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie.

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda jednotlivé metódy predlžovania a zahusťovania vlasov. Pozná zásady dodržiavania hygieny, bezpečnosti a kontraindikácie pri predlžovaní a zahusťovaní vlasov. Má vedomosti o typoch vlasov a príprave vlasových prameňov, pomôckach potrebných na predlžovanie a zahusťovanie vlasov. Ovláda základné techniky predlžovania a zahusťovania vlasov, melírovanie, módne trendy, úpravu strihu a farby predĺžených a
zahustených vlasov. Je schopný pripájať upravené vlasové pramene na prírodné vlasy s cieľom estetickej úpravy ich vzhľadu. Má vedomosti o starostlivosti o predĺžené a zahustené vlasy.

Permanentné predlžovanie a zahusťovanie mihalníc  /3D, 4D, 5D mihalnice.../

 

 

Miesto konania: Deluxe štúdio, Čadca
Začiatok kurzu:  po dohode

V rekvalifikačnom kurze Permanentné predlžovanie a zahusťovanie mihalníc sa naučíte predlžovať a zahusťovať mihalnice metódou mihalnica na mihalnicu/3D mihalnice/, objemové techniky predlžovania mihalníc/4D, 5D, 6D mihalnice.../, farbenie mihalníc a trvalú na mihalnice. Absolvovanie kurzu je prípravou pre výkon povolania v tomto odbore.Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie.

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda jednotlivé metódy predlžovania a zahusťovania mihalníc. Má teoretické vedomosti o anatómii oka, očných mihalniciach a ich rastovom cykle. Pozná zásady dodržiavania hygieny, dezinfekcie a kontraindikácie pri predlžovaní a zahusťovaní mihalníc. Ovláda základné techniky predlžovania a zahusťovania mihalníc, farbenie a trvalú na mihalnice. Pozná jednotlivé typy a efekty mihalníc, rozdelenie lepidiel, prípravky a pomôcky potrebné na predlžovanie a zahusťovanie mihalníc. Je schopný aplikovať umelé mihalnice na prírodné mihalnice s cieľom estetickej úpravy vzhľadu. Má vedomosti o starostlivosti o predĺžené a zahustené mihalnice.